ข่าวสาร

“โครงการการจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่: 26 มี.ค. 2557


(ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557) ศูนย์ประชุมนานาชาตินอร์ท-เชียงใหม่ ฯBy

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้