ข่าวสาร

กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา/การประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่: 20 มี.ค. 2557


โครงการ อบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพ วันที่ 29 ม.ค. 2557 ณ ห้อง 040305 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยากร โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่By สำนักวิชาการ

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้