ข่าวสาร

เชิญ ชวน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่: 25 ธ.ค. 2557


เชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วม นำเสนอผลงานวิชาการ ของ "การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 " ในหัวข้อ "วิทยาการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ admin

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้